Programy wsparcia dla MŚP

W Polsce jest dostępnych szereg programów wsparcia inwestycji dokonywanych w ramach transformacji energetycznej, które są dostępne również dla przedsiębiorców. Programy te są realizowane na różnych szczeblach – krajowym oraz lokalnym i w zależności od ich profilu...