BOŚ

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska od lat dba o środowisko i ludzi. W 2009 roku Zarząd Banku wyszedł z inicjatywą założenia Fundacji, która wpisze się w misję organizacji. Tak powstała Fundacja BOŚ. Jest to pierwsza fundacja banku działającą na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Wypełnia w ten sposób lukę na rynku fundacji korporacyjnych w Polsce.

 

MISJA FUNDACJI

Promujemy i wdrażamy zasady zrównoważonego rozwoju tak, aby podnoszenie standardów życia obywateli nie odbywało się kosztem środowiska naturalnego. Wierzymy, że świadomi obywatele będą odpowiedzialnie włączać się w ochronę środowiska we własnych społecznościach.

 

DZIAŁANIA

Wierzymy w sens działań systematycznych i długofalowych. Takich, które pomogą nam dokonać zmiany społecznej. Będziemy realizować własne programy i projekty, współpracować z organizacjami pozarządowymi, rozwijać wolontariat pracowniczy, angażować się w rozwój i realizację strategii społecznej odpowiedzialności Banku Ochrony Środowiska. Docelowo Fundacja będzie finansowo wspierać wybrane przedsięwzięcia innych podmiotów.

 

FUNDACJA BOŚ A BOŚ BANK

Fundacja jest organizacją pozarządową i oddzielną instytucją od Banku Ochrony Środowiska, który jednak pozostaje głównym Fundatorem.

Element graficzny