MPK

MPK w Poznaniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. jest przewoźnikiem, który świadczy usługę przewozową zgodnie z poleceniem organizatora komunikacji miejskiej – Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Do zadań naszego przedsiębiorstwa należy:

 • zarządzanie taborem (ekspediowanie tramwajów i autobusów na linie komunikacyjne zgodnie z zamówieniem złożonym przez organizatora ZTM, codzienne czuwanie nad płynnością ruchu komunikacji miejskiej, likwidowanie skutków zdarzeń komunikacyjnych, szkolenie pracowników, wynajem pojazdów),
 • utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej (naprawy bieżące),
 • utrzymanie przystanków tramwajowych,
 • przewozy wąskotorową Kolejką Parkową „Maltanka” oraz obsługa linii turystycznych w sezonie letnim,
 • prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów.

ZTM decyduje o:

 • przebiegu tras wszystkich linii działających w ramach sieci ZTM
 • rodzaju taboru którym poszczególne trasy są obsługiwane (np. czy na danej linii jeżdżą autobusy krótkie czy przegubowe)
 • częstotliwości kursowania pojazdów
 • trasach objazdowych w przypadku zaplanowanych remontów
 • taryfach biletów
 • dostępności biletów (dystrybucja w punkach sprzedaży biletów ZTM, w sklepach, w biletomatach, w telefonie komórkowym, itd.)
 • kontrola biletów
 • utrzymanie przystanków, pętli oraz dworców autobusowych
 • ustalanie lokalizacji nowych przystanków

Przewoźnik MPK wykonuje przewozy zlecone przez ZTM.

 

Do zadań MPK ponadto należy:

 • uruchamianie tramwajów i autobusów zgodnie z zamówieniem złożonym przez ZTM
 • utrzymywanie płynności kursowania pojazdów MPK poprzez działania pogotowi ratowniczych i technicznych oraz pracowników Nadzoru Ruchu
 • ustalanie tymczasowych objazdów linii tramwajowych i autobusowych w przypadku wystąpienia awarii oraz uruchamianie komunikacji zastępczej
 • utrzymanie (remonty bieżące i konserwacja) torów i sieci trakcyjnych
 • utrzymanie przystanków tramwajowych i ekspozycja informacji (rozkłady jazdy, numerki linii) na wszystkich przystankach
 • wynajem powierzchni reklamowej na tramwajach i autobusach
 • organizacja i obsługa Kolejki Parkowej Maltanka oraz linii turystycznych w sezonie letnim
Element graficzny

Artykuły partnera