Poznań

Poznań

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka przyznawany jest przedsięwzięciom i inicjatywom wartościowym społecznie i istotnym dla rozwoju i promocji Miasta Poznania takim jak inicjatywy społeczne, kulturalne, obywatelskie, edukacyjne, sportowe, ekonomiczne, ekologiczne i prośrodowiskowe, prozdrowotne, itp.

Udzielenie Honorowego Patronatu Prezydenta wydarzeniu ma wymiar symboliczny i jest wyrazem uznania władz miasta dla inicjatyw interesujących i cennych w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Element graficzny