Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jest aparatem pomocniczym Zarządu i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Urząd dzieli się na 21 departamentów i 11 biur, które przy wykonywaniu swoich zadań współdziałają z Sejmikiem i jego Komisjami, Zarządem, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

W departamentach i biurach powstają projekty statutów, regulaminów, zarządzeń i instrukcji oraz projekty uchwał Sejmiku i Zarządu. Tutaj prowadzone jest postępowanie administracyjne, a także przygotowywane są projekty decyzji w sprawach indywidualnych oraz opracowywane projekty umów i porozumień, także tych dotyczących powierzenia prowadzenia zadań publicznych.

Ważnym wspólnym zadaniem departamentów i biur jest współpraca ze Skarbnikiem Województwa przy opracowywaniu projektu budżetu oraz kontrola nad jego wykonaniem. Departamenty inicjują współpracę ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach oraz międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi.

Element graficzny