O co chodzi z „OZE? Każdy może!”?

Transformacja energetyczna to jedno z największych wyzwań, które stoją przed naszym społeczeństwem. Zmiany klimatu, niestabilność cen, zależność od paliw kopalnych – to tylko niektóre wyzwania, na które odpowiedzią jest zmiana modelu energetyki w jakim funkcjonujemy.  

Najważniejsze jest jednak to, że proces ten dotyczy każdego z nas. Każdy z nas korzysta z energii elektrycznej, a co za tym idzie – będzie musiał dostosować się do nowej rzeczywistości. 

Z próby odpowiedzi na pytanie „jak się do tego przygotować?” zrodziła się potrzeba kampanii „OZE? Każdy może!” 

Chcemy by nasze działania pozwoliły zrozumieć w jaki sposób każdy może partycypować w transformacji energetycznej i jakie korzyści może z tego odnieść w kontekście zarówno ekonomicznym jak i środowiskowym.  

W ramach kampanii będziemy prezentować obecnie dostępne rozwiązania i umożliwimy sprawdzenie w łatwy sposób sprawdzenie opłacalności danych rozwiązań za pomocą udostępnionych narzędzi takich jak kalkulatory i symulacji oraz łatwych do zrozumienia przykładów.  

Wierzymy w to, że materiały oraz treści przygotowane w ramach naszej kampanii staną się przydatną wskazówką przy wyborze odpowiednich rozwiązań OZE w gospodarstwach domowych oraz firmach.  

W ramach kampanii chcielibyśmy przede wszystkim skupić się na następujących kwestiach: 

Energetyka obywatelska

Energetyka obywatelska to nowy sposób patrzenia na sektor energetyczny i produkcję energii elektrycznej. W ramach energetyki obywatelskiej, to konsumenci energii finansują i eksploatują swoje własne źródła energii odnawialnej, w przeciwieństwie do klasycznego modelu, w którym, za wytwarzanie energii, odpowiedzialne są duże koncerny. 

W kampanii chcemy edukować lokalne społeczności w dużych miastach, podkreślić obecne możliwości zastosowania rozwiązań OZE, ze szczególnym uwzględnieniem  nowych form prosumenckich takich jak prosument wirtualny, prosument zbiorowy i prosument lokatorski wraz ze wskazaniem możliwości i sposobu zastosowania w gospodarstwach domowych lub przedsiębiorstwach, 

Elektromobilność 

Elektromobilność stanowi główny kierunek rozwoju nowoczesnych środków transportu na całym świecie, w szczególności motoryzacji, od którego nie ma praktycznie odwrotu. 

Korzystanie z pojazdu elektrycznego już teraz niesie ze sobą szereg korzyści, wśród których, można wskazać możliwość korzystania z darmowego parkowania, niższe koszty eksploatacji czy możliwość pozyskania dotacji na zakup pojazdu.  

Prowadzona kampania ma pokazać, dlaczego warto zainwestować w pojazd elektryczny oraz w jaki sposób to zrobić, by uzyskać jak największe korzyści. 

Transformacja energetyczna 

Transformacja energetyczna to proces, który dotyka nie tylko pojedynczych odbiorców energii, ale także lokalną społeczność oraz całą gospodarkę.  

Działania w zakresie przystosowania do celów transformacji energetycznej są podejmowane zarówno przez samorządy oraz podmioty im podległe, jak i państwo oraz kontrolowane prze nie podmioty, co w efekcie przekłada się na życie każdego mieszkańca – zarówno w wymiarze lokalnym, jak i krajowym.  

W kampanii chcemy pokazać wpływ działań podejmowanych przez podmioty publiczne w zakresie transformacji energetycznej, a także wykazać wymierne korzyści jakie z tego wynikają dla każdej osoby. 

(eko)Ekonomia 

Przystosowanie się do wymogów transformacji energetycznej wiąże się z dokonaniem inwestycji w zakresie źródeł wytwarzania energii, efektywności energetycznej oraz napędu wykorzystywanego w transporcie – zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym. W związku z tym istotne jest wyjaśnienie zasadności ekonomicznej oraz wymiernych korzyści finansowych wynikających z partycypacji w transformacji energetycznej.  

W kampanii chcemy pokazać wyliczenia opłacalności różnych rozwiązań na konkretnych przykładach i udostępnić narzędzia, które umożliwiają odbiorcom samodzielne sprawdzenie czy dane rozwiązanie jest dla nich korzystne. 

Śledź nasze social media

Zobacz również