Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to dokładne badanie zużycia energii w firmie. Pozwala on na znalezienie sposobów na oszczędzanie energii i pieniędzy. Podczas audytu analizowane są wszystkie obszary, w których zużywana jest energia, m.in.:

 • Budynki: Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie.
 • Instalacje przemysłowe: Urządzenia, maszyny, procesy technologiczne.
 • Transport: Służbowe samochody, dostawy.

Kto musi przeprowadzić audyt energetyczny?

Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest obowiązkową procedurą dla dużych przedsiębiorstw. Obowiązek ten wszedł w życie w dniu 1 października 2016 r., zgodnie z ustawą dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Przepisy obligują do przeprowadzenia audytu energetycznego każdego przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników;
 • osiągnął roczny obrót netto przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro;
 • suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 milionów euro.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny?

Nawet jeśli nie musisz przeprowadzać audytu, warto to zrobić, ponieważ:

 • Możesz zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za energię. Oszczędności mogą sięgać od kilku do kilkudziesięciu procent.
 • Możesz zmniejszyć emisję CO2 i chronić środowisko. Mniejsze zużycie energii oznacza mniejszą emisję szkodliwych gazów cieplarnianych.
 • Możesz poprawić wydajność swojej firmy. Efektywniejsze wykorzystanie energii może prowadzić do zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów.

Co zawiera audyt energetyczny?

Audyt energetyczny obejmuje:

 • Analizę zużycia energii w firmie. Dokładne badanie, jak i gdzie zużywana jest energia w firmie.
 • Przegląd instalacji i urządzeń. Ocena efektywności energetycznej instalacji i urządzeń.
 • Propozycje zmian i działań, które pozwolą na oszczędzanie energii. Zalecenia dotyczące zmian w instalacjach, urządzeniach, nawykach pracowników itp.

Kto może przeprowadzić i ile trwa audyt energetyczny?

Audyt może przeprowadzić firma lub osoba, która ma odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Audytorzy energetyczni posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia rzetelnego audytu.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to proces trwający od kilku tygodni, do nawet kilku miesięcy.

Jakie obowiązki ma firma przeprowadzająca audyt?

Do dodatkowych obowiązków dużych przedsiębiorstw, które wykonują audyty energetyczne przedsiębiorstwa, należą:

 • przechowanie danych dotyczących audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez okres 5 lat;
 • zawiadomienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o wykonanym audycie energetycznym przedsiębiorstwa do 30 dni od zakończenia jego przeprowadzania;
 • załączenie do zawiadomienia informacji o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa;
 • zapłata kary za niedopełnienie obowiązku w terminie (maksymalnie do 5% obrotu firmy).

Ile kosztuje audyt energetyczny?

Koszt audytu zależy od wielkości firmy i zakresu audytu. Ceny wahają się od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Istnieje możliwość dofinansowania do audytu energetycznego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://www.nfosigw.gov.pl/

Audyt energetyczny to dobra inwestycja dla każdej firmy, która chce oszczędzać pieniądze i chronić środowisko.

Śledź nasze social media

Zobacz również