Czym jest audyt energetyczny?

Czym jest audyt energetyczny?  

Audyt energetyczny stanowi fundament w procesie zwiększania efektywności energetycznej budynków, co z kolei prowadzi do optymalizacji codziennych kosztów związanych z ich użytkowaniem. Jest to szczegółowy dokument, który nie tylko dostarcza informacji na temat stanu technicznego budynku oraz kosztów związanych ze zużyciem energii, ale również proponuje możliwe ulepszenia termoizolacyjne, prowadzące do redukcji zużycia energii na ogrzewanie, wentylację czy przygotowanie ciepłej wody. W skrócie, audyt energetyczny stanowi kompleksowe narzędzie, które umożliwia podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych, uwzględniających zarówno zakres prac, wstępny kosztorys, jak i potencjalne korzyści finansowe.  

Kiedy wykonać audyt energetyczny domu?  

Audyt energetyczny budynku mieszkalnego powinno się przeprowadzić przed wszelkimi pracami związanymi z remontem, termomodernizacją lub działaniami mającymi na celu poprawę jego efektywności energetycznej. Przeprowadzenie takiego kompleksowego audytu pozwala poznać rzeczywiste zużycie energii w budynku oraz umożliwia stworzenie spersonalizowanych rozwiązań, dzięki którym można znacznie zwiększyć jego energooszczędność. Ponadto audyt pozwala ocenić zasadność planowanych działań, umożliwiając skoncentrowanie się na tych pracach, które przyniosą największe korzyści finansowe.  

Sporządzenie audytu energetycznego budynku mieszkalnego jest konieczne w przypadku planowanego zaciągnięcia kredytu na termoizolację lub skorzystania z dostępnych dofinansowań, np. w ramach programu „Czyste Powietrze”.  

Korzyści związane z audytem energetycznym dla gospodarstw domowych  

Wykonanie audytu energetycznego budynku niesie ze sobą wiele korzyści dla jego właściciela, m.in.:  

  • uzyskanie wymaganego prawnie świadectwa charakterystyki energetycznej,  
  • pozyskanie wiedzy na temat stanu technicznego oraz gospodarki energetycznej budynku,  
  • możliwość zaplanowania modernizacji budynku lub wymiany poszczególnych urządzeń czy instalacji,  
  • określenie kosztów działań termomodernizacyjnych,  
  • możliwość ubiegania się o atrakcyjne dofinansowania,  
  • maksymalizację korzyści wynikających z planowanych modernizacji,  
  • otrzymanie założeń do projektu budowlanego.  

  

Śledź nasze social media

Zobacz również