Czym jest energetyka obywatelska?

Na czym polega energetyka obywatelska?

Energetyka obywatelska oraz związana z nią energetyka rozproszona to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju polskiego i unijnego rynku energii. Samo pojęcie odnosi się do nowego modelu produkowania energii elektrycznej, który opiera się na systemie małych i średnich źródeł energii, głównie OZE, które są zlokalizowane w sposób rozproszony na danym terenie, na przykład na terytorium Polski.

Główną cechą oraz zaletą tego rozwiązania jest demokratyzacja rynku energii elektrycznej, która oznacza, że każdy obywatel, samorząd, firma czy organizacja społeczna może uczestniczyć w procesie produkcji oraz dystrybucji energii elektrycznej. Jest to zatem odejście od dotychczasowego i przestarzałego modelu, w którym źródłem prądu jest niewielka ilość elektrowni konwencjonalnych opartych o spalanie węgla lub innego rodzaju paliwa. Dzięki odpowiednim przepisom oraz systemom wsparcia energetyka obywatelska może rozwijać się w całym kraju, w każdym regionie i każdej gminie. 

Jak do tej pory wyglądał rozwój energetyki obywatelskiej?

Pomimo, iż o energetyce obywatelskiej mówi się głównie w kontekście przyszłego rozwoju tego sektora to jest to zjawisko, które można zaobserwować w Polsce już od jakiegoś czasu. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest rozwój mikroinstalacji prosumenckich (głównie fotowoltaicznych), które w minionych latach masowo pojawiały się na dachach wielu domów czy firm w całym kraju. Według najnowszych szacunków liczba prosumentów w 2023 roku przekroczyła 1.3 mln i w dalszym ciągu wzrasta.

Oczywiście rozwój energetyki obywatelskiej w ostatnich latach to nie tylko przedsięwzięcia realizowane przez pojedyncze firmy czy gospodarstwa domowe, ale także inicjatywy realizowane na poziomie samorządów czy nawet całej Unii Europejskiej. Powstanie i rozwój tego modelu nie byłby możliwy gdyby nie stworzenie stosownych narzędzi, programów wsparcia czy rozwój kluczowej infrastruktury.

Czy energetyka obywatelska jest opłacalna?

Energetyka obywatelska oraz sama transformacja energetyczna to nie tylko walka ze zmianami klimatycznymi poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, ale również realne korzyści finansowe. Należy pamiętać że energetyka obywatelska łączy w sobie wiele nośników energii, a także wykorzystuje systemy magazynowania i technologie konwersji pozyskanej energii np. dzięki zastosowaniu pomp ciepła. Oznacza to, że model ten nie ogranicza się jedynie do produkcji energii elektrycznej, ale również jej optymalnego wykorzystania, dzięki czemu w budżetach domowych czy firmowych mogą pojawić się znaczne oszczędności!

Podsumowanie

Energetyka obywatelska staje się coraz bardziej nieuniknioną koniecznością w obliczu zmian klimatycznych i ograniczonych zasobów paliw kopalnych. Jest to tyle alternatywa dla tradycyjnego modelu energetycznego, ale jego uzupełnienie, które umożliwia zbudowanie lepszej przyszłości dla naszych społeczności i środowiska naturalnego.

Śledź nasze social media

Zobacz również