Infrastruktura do ładowania EV w Polsce i w Europie

Liczba stacji ładowania EV w Polsce i Europie

Na początku 2024 roku w Polsce było dostępnych ponad 6 000 stacji ładowania EV, z czego ponad 4 400 to stacje normalne (AC) i ponad 1 600 to stacje szybkiego ładowania (DC). Z kolei Unii Europejskiej łączna liczba stacji ładowania EV przekroczyła 630 000, z czego ponad 550 000 to stacje normalne i ponad 81 000 to stacje szybkiego ładowania.

Rozmieszczenie stacji ładowania EV w Polsce i Europie

Stacje ładowania EV w Polsce są rozmieszczone nierównomiernie. Najwięcej stacji jest dostępnych w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Gdańsk. W mniejszych miejscowościach i na obszarach wiejskich dostępność stacji jest wciąż ograniczona.

W Europie sytuacja jest podobna. Najwięcej stacji ładowania EV jest dostępnych w zachodniej i centralnej części kontynentu. Wschodnia i południowa Europa wciąż boryka się z niedoborem infrastruktury ładowania. Liderem w tym zakresie jest Holandia, gdzie obecnie funkcjonuje prawie 150 000 stacji ładowania, a także Francja i Niemcy, gdzie w każdym z tych krajów jest już ich niemalże 125 000.

Dostępne rodzaje ładowarek na stacjach

Na stacjach ładowania EV dostępne są dwa główne rodzaje ładowarek:

  • Ładowarki AC – to ładowarki prądu przemiennego, które są wolniejsze od ładowarek DC, ale są też tańsze i bardziej powszechne. Ładowanie AC trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu godzin.
  • Ładowarki DC – to ładowarki prądu stałego, które są szybsze od ładowarek AC, ale są też droższe i mniej powszechne. Ładowanie DC trwa zazwyczaj od kilkudziesięciu minut do kilku godzin.

Plany rozwoju infrastruktury ładowania w Polsce i Europie

Zarówno Polska, jak i Unia Europejska mają ambitne plany rozwoju infrastruktury ładowania EV. W Polsce do 2030 roku ma być dostępnych 1 milion stacji ładowania. W Unii Europejskiej do 2030 roku ma być dostępnych 3 miliony stacji ładowania.

Wyzwania w rozwoju infrastruktury ładowania

Rozwój infrastruktury ładowania EV wiąże się z wieloma wyzwaniami, m.in.:

  • Wysokie koszty budowy stacji ładowania
  • Niewystarczająca dostępność mocy elektrycznej
  • Złożone procedury administracyjne
  • Brak świadomości społecznej na temat elektromobilności

Podsumowanie

Infrastruktura ładowania EV w Polsce i Europie rozwija się dynamicznie, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Aby elektromobilność stała się realną alternatywą dla transportu konwencjonalnego, konieczne jest dalsze zwiększanie liczby stacji ładowania, szczególnie w mniejszych miejscowościach i na obszarach wiejskich.

Dodatkowe informacje:

Śledź nasze social media

Zobacz również