Kim jest prosument lokatorski? 

Definicja prosumenta lokatorskiego 

Prosument lokatorski to nowy rodzaj prosumenta wprowadzony w Polsce w 2023 roku. Jest to wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa lub towarzystwo budownictwa społecznego (TBS), która: 

  • Zainstalowała mikroinstalację odnawialnego źródła energii (OZE) o mocy do 50 kW na budynku wielolokalnym, 
  • Posiada przeważającą funkcję mieszkalną, 
  • Rozlicza się z wyprodukowanej energii na zasadach net-billingu. 

Czym prosument lokatorski różni się od prosumenta indywidualnego? 

Prosument lokatorski zakłada możliwość zmiany formy otrzymywanego wynagrodzenia za energię. 

Obecnie, jakakolwiek nadwyżka nad zużyciem energii energii jest zapisywana w postaci wartości energii wprowadzonej do sieci na koncie depozytowym prowadzonym przez sprzedawcę. Taka nadwyżka może być wykorzystana do rozliczenia rachunków za energię pobraną lub wypłacona w ograniczonym stopniu w gotówce. 

Z kolei w przypadku prosumenta lokatorskiego wygląda to inaczej – nadwyżka będzie mogła zostać zmieniona na przelew wartości tej energii, w formie pieniężnej, na wskazane konto, zaś następnie wykorzystana przez prosumenta lokatorskiego w dowolny sposób – na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym będzie znajdować się instalacja OZE lub opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach, zarządzanych przez tego samego prosumenta (np. opłaty związane z administracją, funduszem remontowym, ciepłem czy wywozem śmieci). 

Pozostałe zasady rozliczenia pozostają takie same, jak zasady dotyczące innych prosumentów energii odnawialnej (prosumentów indywidualnych), określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

Jaka jest przewaga prosumenta lokatorskiego nad prosumentem indywidualnym? 

Konstrukcja prosumenta lokatorskiego pozwoli na zamontowanie instalacji OZE o większej mocy, aniżeli zapotrzebowanie części wspólnej, ponieważ nie będzie ryzyka, że część wynagrodzenia za energię przepadnie, tak jak ma to obecnie miejsce w sytuacji nierozliczenia wprowadzonej do sieci energii w okresie 12 miesięcy.  

Prosument lokatorski to atrakcyjna forma rozliczeń dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, która pozwala na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, zwiększenie niezależności energetycznej budynku oraz budowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców. 

Śledź nasze social media

Zobacz również