Kompensacja mocy biernej w przedsiębiorstwie

Czym jest moc bierna?

Energia bierna (Q) to energia pobierana ze źródła, która pozwala utrzymać warunki, w jakich pracuje urządzenie, ale sama nie jest przekształcana w jego pracę. Jest to zatem energia krążąca między źródłem prądu a urządzeniem, w postaci na przykład pola magnetycznego lub elektrycznego. Bez niej nie jest możliwa praca wielu urządzeń, takich jak silniki czy piece. Jednostką mocy biernej jest war.

Energią użyteczną, która przekształcana jest przez urządzenie na pracę lub ciepło, jest energia czynna. Oba rodzaje energii są niezbędne do zaistnienia efektu – pracy odbiornika.

Czym jest kompensacja mocy biernej?

Kompensacja mocy biernej to inaczej bilansowanie poboru energii biernej przy pomocy kondensatorów. Stosuje się ją, aby zredukować pobór mocy biernej, a w efekcie zwiększyć oszczędności i wydajność systemu elektroenergetycznego.

Jak przeprowadzić kompensację mocy biernej?

Kompensacja mocy biernej polega na montażu i regulacji odpowiedniego do danego systemu urządzenia bilansującego pobór mocy biernej. W przypadku kompensacji mocy indukcyjnej proces ten zmierza do redukcji mocy biernej poprzez zwiększenie produkcji mocy biernej pojemnościowej o takiej samej wartości lecz przeciwnym znaku. W efekcie moc pobrana i oddana bilansują się i współczynnik energii biernej spada do żądanego poziomu. Jako właściciel instalacji unikasz wówczas konieczności płacenia kary. Do kompensacji najczęściej wykorzystuje się układy dławników kompensacyjnych montowanych w rozdzielnicy.

Po co stosuje się kompensację energii biernej?
Kompensacja mocy biernej pozwoli Ci zapobiec naliczeniu kary za wprowadzaną do sieci energię bierną. Korzyści z kompensacji szybko zaczynają równoważyć wydatki na zakup i instalację odpowiedniego urządzenia. Jeśli rozważasz tę inwestycję, możesz liczyć na znaczne oszczędności już w pierwszym miesiącu po zamontowaniu kondensatora.

Oprócz korzyści finansowych, kompensacja pozwala zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo całej sieci. W wyniku tego procesu następuje redukcja spadków napięć w systemie. Ponadto obniża się ryzyko występowania kosztownych strat mocy.
Instalując odpowiedni kondensator unikasz też przeciążeń instalacji i zmniejszasz pobór mocy czynnej. Warto dodać, że wybierasz tym samym rozwiązanie korzystne dla środowiska naturalnego. Ile kosztuje oszczędzanie na mocy biernej?

Jaki jest koszt kompensacji mocy biernej?

Koszt wdrożenia kompensacji mocy biernej to najczęściej wydatek rzędu od kilku do kilkunastu tysięcy. W zależności od wielu czynników, cena ta może znacznie się wahać. Mimo dość znacznych kosztów, inwestycja ta nie musi być odczuwalna. Możesz podzielić ją na raty lub wziąć urządzenie kompensacyjne w leasing. Nasi doradcy pomogą Ci wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie w granicach Twojego budżetu.Czy instalacja kondensatora się opłaca?

Kompensacja mocy biernej to wydatek, który się opłaca. Fachowa kompensacja może pomóc Ci zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Pieniądze te to straty, które ponosisz, gdy współczynnik pobieranej przez Ciebie energii biernej indukcyjnej przekracza umowne 0,4. Karę jednak płacisz również za ponadumowną generację mocy biernej pojemnościowej.

Jeśli więc rozważasz wdrożenie kompensacji mocy biernej, możesz przeznaczyć część uzyskanych oszczędności na spłatę kosztu inwestycji. Dzięki temu nie będzie on odczuwalny dla Twojej kieszeni, natomiast dla środowiska – już od pierwszej chwili. Koszty kupna i montażu urządzenia do kompensacji mogą się zwrócić w przeciągu roku, a nawet wcześniej. Do zaoszczędzonych pieniędzy możesz dodać te, których nie musisz już wydawać na przedwcześnie wyeksploatowane kable czy elementy sieci.

Śledź nasze social media

Zobacz również