OZEOS

OZEOS

OZEOS to innowacyjna platforma wspierająca duże firmy w bezpośrednim zakupie i sprzedaży energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki zaawansowanym algorytmom oraz analizie profili odbiorców i dostawców energii, OZEOS umożliwia optymalizację procesu bilansowania handlowego, minimalizując koszty dla firm. 

Głównym celem OZEOS jest ułatwienie obrotu energią pochodzącą m.in. z elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych oraz biogazowni. Platforma oferuje swoim klientom możliwość zawarcia umów Power Purchase Agreement (PPA), które umożliwiają obniżenie kosztów zakupu energii poprzez zabezpieczenie się przed zmiennością cen na giełdzie energii. Umowy korporacyjne PPA mogą być zawierane na różne okresy, od 5 do nawet 15 lat, co daje firmom pewność stabilności i przewidywalności kosztów energetycznych na dłuższy okres. 

Działając jako agregator pomiędzy producentami a odbiorcami energii, OZEOS wspiera rozwój zrównoważonej gospodarki energetycznej, promując wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dzięki ich usługom, firmy mogą nie tylko oszczędzać na kosztach energii, ale również aktywnie uczestniczyć w budowaniu bardziej ekologicznego środowiska biznesowego.

 

Element graficzny

Artykuły Partnera