Czym jest umowa PPA? 

Definicja umowy PPA

Umowa PPA (Power Purchase Agreement) to dwustronna umowa dostawy energii elektrycznej. Jest zawierana zazwyczaj między wytwórcą energii z odnawialnych źródeł energii a kupującym, którym najczęściej jest przedsiębiorstwo (wtedy jest to cPPA – corporate Power Purchase Agreement). Umowa określa cenę, ilość i wszelkie warunki sprzedaży energii, a charakteryzuje ją to, że jest zawierana na długi okres – zwykle jest to nawet 10 – 20 lat. Umowy PPA poza samą dostawą energii mogą także finansować budowę i koszty operacyjne źródeł energii.

Umowa PPA to zatem długoterminowa umowa zawarta bezpośrednio pomiędzy producentem zielonej energii a jej odbiorcą. To bardzo stabilna forma zaopatrzenia w zieloną energię prosto ze źródła.

Po co zawiera się umowę PPA?

Główną zaletą umów PPA jest gwarancja stabilności. Dla kupującego jest to stabilność cenowa oraz stałe dostawy energii, a dla sprzedającego jest to długoterminowe zabezpieczenie odbioru, a co za tym idzie – stały przychód. Banki chętniej udzielają kredytów dostawcom z podpisanymi umowami PPA, gdyż jest to ich zabezpieczenie finansowe.

Podpisanie umowy na zakup zielonej energii poprzez PPA można uznać za swego rodzaju inwestycję w OZE, bez konieczności przeznaczania środków na panele fotowoltaiczne czy farmę wiatrową.

Umowę PPA zawiera się zatem po to, aby mieć długoterminowe zabezpieczenie odbioru lub sprzedaży energii elektrycznej, co jest bardzo korzystne na przykład, jeśli trzeba zabezpieczyć finansowanie inwestycji lub przeciwdziałać gwałtownym zmianom cenowym na rynku energii.

Jakie są typy PPA?

Chociaż klasyfikacja nie jest taka prosta, ze względu na dużą swobodę zawierania umów, istnieje kilka typów umów PPA. Dwa najbardziej popularne z nich to fizyczna i finansowa.

Fizyczna umowa PPA – Dotyczy przekazywania energii elektrycznej za pośrednictwem tej samej sieci energetycznej, w której są i odbiorca, i dostawca. Ustalana jest ilość i cena energii, którą odbiorca będzie otrzymywał. Wyróżnia się typ On-site, w którym wymagana jest bliskość źródła energii (np. na terenie przedsiębiorstwa) oraz Off-Site, gdzie przekazywanie odbywa się przez linię przesyłową dostawcy.

Finansowa umowa PPA (nazywane również syntetycznymi lub wirtualnymi) – jest to kontrakt finansowy powiązany z fizyczną umową PPA, ale nie obejmujący dostawy energii. Odbiorca ustala w umowie cenę za energię, jednak nie trafia ona do niego fizycznie. Płaci on za wyprodukowaną energię, licząc, że zostanie ona sprzedana na rynku po wyższej cenie, przez dostawcę. W Polsce umowy finansowe stanowią zdecydowaną większość umów PPA.

Różnice pomiędzy fizyczną umową PPA a finansową umową PPA

 cPPA z fizyczną dostawącPPA wirtualny (finansowy)
Czy następuje sprzedaż energii elektrycznej?TakNie
Długość trwania kontraktuWola stronWola stron
Czy potrzebne jest bilansowanie handlowe energii?TakNie
Czy potrzebna jest Spółka obrotu w tym procesie?TakNie
Czy powstaną koszty bilansowania handlowego?TakNie
Czy kupujący otrzymuje gwarancje pochodzenia?TakTak
Czy istnieje konieczność dokupienia brakującego wolumenu?TakNie
Czy odbiorca ma rozliczenie finansowe z wytwórcą?TakTak
Czy istnieje ryzyko wolumenu produkcji?
(mniejsza większa produkcja energii)
TakTak
Czy umowa PPA ma zależność od cen giełdowych?NieTak

Czym jest POB i jaką pełni rolę?

Każda umowa PPA wymaga powiązania jej z procesem bilansowania handlowego. Jest to dopasowanie zapotrzebowania na energię elektryczną z dostarczaną energią przez sprzedawcę w ramach umowy PPA. Proces taki obsługiwany jest przez Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie (POB). 

Bilansowanie jest istotne, ponieważ produkcja energii odnawialnej, takiej jak energia wiatrowa czy słoneczna, może być uzależniona od warunków atmosferycznych, co oznacza, że ilość energii dostarczanej do odbiorcy może się zmieniać w czasie.

Umowa na usługę bilansowania handlowego jest rozłączna od umowy zakupu zielonej energii w kontrakcie PPA i jest procedowana odrębnym trybem. Umowę na bilansowanie proceduje się dopiero po zawarciu umowy PPA pomiędzy Wytwórcą a Klientem.

Usługa POB występuje w dwóch wariantach:

  • Bilansowanie energii w oparciu o rynek dnia następnego (SPOT). Umowa może zostać zawarta na czas nieokreślony, ponieważ jej głównym założeniem jest codzienny handel energią elektryczną na giełdzie energii. Klient ponosi ryzyko zmienności cen energii elektrycznej w codziennych notowaniach SPOT. Wariant ten w ostatnim roku charakteryzował się niższymi cenami od tradycyjnych ofert ze stałą ceną.
  • Oferta stałej ceny z uwzględnieniem kontraktu cPPA Klienta. W tym wariancie, Klient nie ponosi ryzyka codziennej zmienności cen na giełdzie energii elektrycznej, gdyż ryzyko to przenoszone jest na POB, który kalkuluje je w swojej ofercie stałej ceny. W obecnych realiach w Polsce nie ma możliwości zawarcia kontraktu dłuższego niż 2-3 lata na stałą cenę, wynika to z braku notowań cen energii na rynku terminowym.

Dowiedz się więcej:

Śledź nasze social media

Zobacz również