Programy wsparcia elektromobilności

Wsparcie publiczne dla ekologicznych inwestycji kojarzy się nam zwykle z inwestycjami w OZE, pompy ciepła i termomodernizację budynków. W Polsce funkcjonują jednak programy, które wspierają podmioty, które są zainteresowane wejściem w świat elektromobilności.

Mój Elektryk

„Mój Elektryk” to program, którego celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Program jest adresowany zarówno do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i do przedsiębiorców.

Dopłaty do pojazdów są możliwe jedynie w przypadku pojazdów zakupionych za gotówkę lub sfinansowanych kredytem (nie leasingu i leasingu konsumenckiego). W przypadku chęci uzyskania dopłat do leasingu należy skontaktować się z firmą leasingową biorącą udział w programie „Mój Elektryk”.

Osoby fizyczne

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowych pojazdów kategorii M1, wykorzystujący do napędu  wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km

Nabyty w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Dofinansowanie dla osób fizycznych jest udzielane w formie dotacji w wysokości nie więcej niż 18 750 zł lub nie więcej niż 27 000 zł w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny, zaś koszt zakupu pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (nie dotyczy osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny).

Przedsiębiorstwa

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e  wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw udzielane jest w formie dotacji, zaś jego wysokość uzależniona jest od kategorii nabywanego pojazdu i przewidywanego stopnia wykorzystania:

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1

  • dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł
  • dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km

Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1

  • dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł
  • dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e

  • dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł

Wsparcie w zakresie pojazdów N2 i N3

Zgodnie z przedstawionym w marcu 2024 r. projektem Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu, planowane jest uruchomienie programu ,,Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3”.

Celem będzie wsparcie polskich przedsiębiorców świadczących usługi transportowe w zakupie zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych, aby mogli utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku europejskim.

Śledź nasze social media

Zobacz również