Prosument wirtualny – OZE dla mieszkań

Kim jest prosument wirtualny?

Prosument wirtualny to osoba, która konsumuje energię elektryczną i jednocześnie wytwarza ją we własnej instalacji odnawialnego źródła energii takiej jak farma fotowoltaiczna, której jest współwłaścicielem wraz z innymi prosumentami wirtualnymi. 

Jak wygląda proces produkcji energii? 

Proces ten wygląda podobnie jak w przypadku posiadaczy znanych na rynku instalacji fotowoltaicznych umieszczonych na dachu lub gruncie – różnica jest taka, że instalacja prosumenta wirtualnego jest współposiadana przez kilka lub kilkadziesiąt osób oraz zlokalizowana jest w innym miejscu niż prosumenci wirtualni. 

Czym się różni od prosumenta indywidualnego? 

Istnieje szereg różnic pomiędzy prosumentem indywidualnym, a prosumentem wirtualnym: 

  • Lokalizacja instalacji: w przypadku prosumenta indywidualnego jest to zwykle dom lub teren wokół domu, zaś w przypadku prosumenta wirtualnego może być to dowolne miejsce w Polsce – nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń 
  • Wymogi techniczne: prosument indywidualny musi dysponować odpowiednią powierzchnią do produkcji energii, taką jak dach lub plac, zaś w przypadku prosumenta wirtualnego problem ten nie występuje, bowiem energia jest produkowana w innym miejscu, a co za tym idzie – prosumentem może być każdy - nawet mieszkaniec bloku czy też właściciel biura lub lokalu usługowego 
  • Zmiana miejsca zużycia: w przypadku prosumenta indywidualnego wymagałoby to ponownego instalowania instalacji w nowej lokalizacji, w przypadku prosumenta wirtualnego – wymaga jedynie zgłoszenia do operatora sieci dystrybucyjnej 
  • Eksploatacja: w przypadku prosumenta indywidualnego eksploatacja jest zwykle po jego stronie, w przypadku prosumenta wirtualnego – zwykle po stronie wyspecjalizowanego zarządcy instalacji 
  • Wymogi prawne: prosument indywidualny jest zobowiązany do spełnienia szeregu wymogów, takich jak zgłoszenie do operatora sieci dystrybucyjnej, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw ochrony przeciwpożarowej czy też w niektórych sytuacjach – uzyskanie pozwolenia budowlanego; z kolei prosument wirtualny nie musi nic robić w tym zakresie – wszystkie obowiązki są po stronie podmiotów realizujących i zarządzających instalacją 
  • Zmiana mocy wytwórczej: w przypadku prosumenta indywidualnego oznacza to konieczność rozbudowy instalacji  i zgłoszenie tego faktu do operatora sieci dystrybucyjnej, w przypadku prosumenta wirtualnego – konieczne jest jedynie dokupienie 

W jaki sposób można wykorzystać produkowaną energię? 

Prosument wirtualny wyprodukowaną energię może wykorzystać w taki sam sposób, jak prosument posiadający instalację na dachu lub gruncie – oznacza to, że może on: 

  • zużywać energię na własne potrzeby, lub 
  • sprzedać nadwyżkę do sieci, z której to środki może następnie wykorzystać do rozliczenia ceny energii elektrycznej konsumowanej w innym czasie.

Śledź nasze social media

Zobacz również