Świadectwo charakterystyki energetycznej

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi dokument informujący o efektywności energetycznej budynku lub jego części. Ten certyfikat precyzyjnie określa ilość energii potrzebną do zaspokojenia różnych potrzeb energetycznych, takich jak: ogrzewanie, wentylacja, chłodzenie czy przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Głównym celem tego dokumentu jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat możliwości oszczędzania energii w budynkach. Ustawodawca zakłada, że dzięki informacjom zawartym w świadectwie, właściciel, najemca lub użytkownik budynku będą w stanie określić przybliżone roczne zapotrzebowanie na energię oraz związane z tym koszty utrzymania.

Czy ten dokument jest obowiązkowy?

Od 28 kwietnia 2023 roku obowiązują przepisy, które wprowadziły wymóg posiadania certyfikatu energetycznego dla budynków. Zgodnie z tymi przepisami dokument ten jest obligatoryjny w przypadkach:

  • wszystkich nowo budowanych budynków – wymagany przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub udzieleniu pozwolenia na użytkowanie,
  • obiektów wybudowanych na podstawie projektów budowlanych zatwierdzonych decyzjami przed 19 września 2020 roku,
  • budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m², w których świadczone są usługi dla ludności,
  • sprzedaży lub wynajmu mieszkania.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z nowymi przepisami deweloper jest zobowiązany do opracowania świadectwa nie tylko dla całego budynku, ale również dla każdego z mieszkań osobno.

Kiedy otrzymujemy świadectwo charakterystyki energetycznej i jak długo jest ważne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może być sporządzone w formie tradycyjnej, papierowej lub elektronicznej, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dokument ten jest ważny przez okres 10 lat od dnia jego wykonania chyba, że w tym czasie przeprowadzone zostaną prace budowlano-instalacyjne, które zmienią charakterystykę energetyczną budynku lub jego części. Świadectwo to zostaje dostarczone w momencie podpisywania aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości, a obowiązkiem notariusza jest odnotowanie w akcie notarialnym, że dokument ten został przekazany. W przypadku wynajmu mieszkania, lokator powinien otrzymać świadectwo w chwili zawierania umowy najmu.

Śledź nasze social media

Zobacz również