Czym jest transformacja energetyczna?

Czym jest transformacja energetyczna? 

Transformacja energetyczna to proces, którego celem jest gruntowna przebudowa oraz dostosowanie systemów energetycznych do współczesnych realiów. Jego nadrzędnym celem jest odejście od tradycyjnych źródeł energii, takich jak paliwa kopalne, na rzecz źródeł energii nieemisyjnych lub niskoemisyjnych, takich jak fotowoltaika czy elektrownie spalające biogaz. 

Warto podkreślić, że proces ten nie ogranicza się jedynie do zamiany jednego źródła prądu na inne, lecz obejmuje również takie aspekty jak przebudowa systemów dystrybucyjnych, poprawę termoizolacji budynków czy nawet wymiana tradycyjnych urządzeń i żarówek na bardziej energooszczędne.  

Transformacja energetyczna to kompleksowe i długotrwałe przedsięwzięcie, który dotyka wszystkich sfer życia oraz jest realizowane na wielu płaszczyznach. Omawiany proces ma w konsekwencji doprowadzić do obniżenia kosztów energii i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego przemysłu i całego kraju, w tym wszystkich obywateli i odbiorców indywidualnych, odejście od monopolizacji rynku energetycznego. 

Dlaczego istnieje potrzeba zmiany obecnego systemu energetycznego? 

Temat transformacji energetycznej jest wyjątkowo ważny z kilku powodów. Pierwszym z nich są postępujące zmiany klimatyczne, które stanowią zagrożenie dla naszej cywilizacji i wymagają radykalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.  

W ramach porozumienia klimatycznego osiągniętego w Paryżu wszystkie kraje zobowiązały się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, czego nie uda się zrobić bez przekształcenia systemu energetycznego, który odpowiada za ponad 30 proc. światowej emisji CO2. Właśnie dlatego temat transformacji energetycznej stał się nieodłącznym elementem zarówno polityki unijnej jak i Polski. 

Kolejnym powodem dla którego należy zmienić obecny system energetyczny jest kwestia zapewnienia niezakłóconego dostępu do taniej energii. Wybuch wojny w Ukrainie w istotny sposób zmienił sposób postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w Europie, która w sporej części była uzależniona od dostaw rosyjskich surowców energetycznych, a przez to niezwykle wrażliwa na ewentualne przerwy w dostawach oraz gwałtowne wahania cen. Właśnie dlatego transformacja energetyczna jest niezwykle kluczowa i jest w najlepszym interesie Unii Europejskiej – zarówno finansowym, jak i gospodarczym i geopolitycznym. 

Śledź nasze social media

Zobacz również