Wskaźniki efektywności energetycznej budynków

Wskaźniki efektywności energetycznej budynków

Efektywność energetyczna budynków staje się coraz bardziej istotnym zagadnieniem. Inwestując w rozwiązania poprawiające tę efektywność, nie tylko możemy obniżyć rachunki za energię, ale także wspierać ochronę naszego środowiska naturalnego. Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym wskaźnikom efektywności energetycznej budynków oraz dowiedzmy się, dlaczego warto zwracać na nie uwagę przy wyborze domu lub mieszkania.

Wskaźnik EUco

Jednym z kluczowych wskaźników efektywności energetycznej budynków jest wskaźnik energii użytkowej (EUco). Określa on ilość ciepła faktycznie wykorzystywanego przez użytkowników budynku do zaspokojenia ich potrzeb. Wartość tego wskaźnika wyrażana jest w kilowatogodzinach przypadających na jeden metr kwadratowy przez rok (kWh/m²/rok) i stanowi podstawę do określenia klasy energetycznej budynków.

Klasyfikacja budynków wg zużycia energii użytkowej przedstawia się następująco:

  • klasa energooszczędna: 30-70 kWh/m²/rok,
  • klasa niskoenergetyczna: 15-30 kWh/m²/rok,
  • budynek pasywny: 0-15 kWh/m²/rok,
  • budynek zeroenergetyczny: 0 kWh/m²/rok.

Wskaźnik EK

Wskaźnik energii końcowej (EK) określa ilość energii, która jest dostarczana do budynku i za którą trzeba zapłacić. Jest to energia dostarczona np. w formie gazu, ciepła sieciowego czy prądu, która jest następnie wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń, wody użytkowej czy też wentylacji pomieszczeń. Uwzględnia on zarówno wykorzystanie energii użytkowej (EUco) w budynku, jak również wszystkie straty powstałe na etapie wytwarzania i przesyłania ciepła wewnątrz budynku.

Wskaźnik EP

Wskaźnik energii pierwotnej (EP) pozwala określić całkowitą efektywność energetyczną budynku. Uwzględnia on wykorzystanie energii końcowej (EK) oraz dodatkowe nakłady energii związane z produkcją, przechowywaniem i transportowaniem energii pierwotnej. Wartość tego wskaźnika zależy głównie od rodzaju używanego paliwa.

Przykładowo, jeżeli zapotrzebowanie na energię końcową wynosi 100 kWh/m²/rok, to zapotrzebowanie na energię pierwotną może wyliczyć według schematu:

  • 300 kWh/m²/rok – gdy do ogrzewania domu wykorzystywana jest energia elektryczna,
  • 110 kWh/m²/rok – jeżeli dom jest ogrzewany olejem opałowym, gazem ziemnym, gazem płynnym,
  • 20 kWh/m²/rok– jeśli dom jest ogrzewany biomasą.

W ostatnich latach dopuszczalna wartość wskaźnika EP uległa znacznemu obniżeniu dzięki wprowadzeniu nowych warunków technicznych (WT 2021) i obecnie wynosi 70 kWh/m²/rok.

Wiedza o wskaźnikach efektywności energetycznej jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji dotyczących budowy lub zakupu nieruchomości. Dzięki nim możemy wybierać bardziej ekologiczne i oszczędne rozwiązania, wspierając jednocześnie naszą planetę!

Śledź nasze social media

Zobacz również