Czym jest audyt energetyczny i jakie daje korzyści?

Ważne jest nie tylko to ile zużywamy, ale też jak zużywamy energię

W ostatnich latach szeroko rozumiana branża energetyczna przeżywa prawdziwy boom. Wzrost dostępności technologii wytwarzania energii oraz optymalizacji jej zużycia połączony z zawirowaniami na rynku surowców oraz cen energii elektrycznych sprawił, że coraz więcej przedsiębiorstw z zainteresowaniem przygląda się i wdraża nowe rozwiązania służące ograniczeniu kosztów energii wykorzystywanej do prowadzenia działalności.

W świadomości rozwiązaniem takim jest najczęściej budowa własnej instalacji wytwarzającej energię z OZE, takiej jak instalacja fotowoltaiczna, czy też podpisanie umowy na dostawy energii w formule PPA w alternatywną spółką obrotu energii. Niemniej, coraz bardziej popularnym zagadnieniem jest nie tylko to w jaki sposób tanio pozyskiwać energię elektryczną, lecz także w jaki sposób ograniczyć i maksymalnie zoptymalizować jej wykorzystanie poprzez zredukowanie jej strat lub nieefektywnego wykorzystania.

W związku z tym przedsiębiorstwa zwracają większą uwagę również na kwestię efektywności energetycznej i w tym celu sięgają po pomoc doradców, którzy kompleksowo przeprowadzą je przez proces badania i poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny jako pierwszy krok

Podstawą do podjęcia działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej jest przeprowadzenie audytu energetycznego, w ramach którego badane jest zużycie energii, źródła jej strat lub nieefektywnego wykorzystania. Otrzymane wyniki audytu stanowią podłoże niezbędne do opracowania odpowiednich propozycji wdrożeniowych umożliwiających uzyskanie realnych korzyści finansowych.

Może się wydawać, że audyt energetyczny to proces na który zarezerwowany jest tylko dla dużych, energochłonnych przedsiębiorstw. Nic bardziej mylnego – przeprowadzenie audytu dostępne jest w zasadzie dla każdego podmiotu prowadzącego działalności gospodarczą, bez względu na jego rozmiar i branżę w której działa. Niemniej, warto przedtem dowiedzieć się jak w praktyce taki proces wygląda, z czym się wiąże i na co zwracać uwagę przy wyborze doradcy, o co zapytaliśmy Bernarda Budziaka, Prezesa Zarządu PowerOn.

OkM: W jaki sposób skutecznie zbadać możliwości zastosowania OZE lub technologii ograniczających zużycie energii w przedsiębiorstwie?

Bernard Budziak, Prezes Zarządu PowerON: Punktem wyjścia do przeprowadzenia zmian w firmie jest wykonanie kompleksowego audytu, aby móc ocenić w jakim miejscu jesteśmy jako firma pod kątem zużycia energii, jej źródeł oraz efektywności energetycznej. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa oraz audyt efektywności energetycznej stanowią specjalistyczne opracowania, w których poddaje się analizie zużycie energii, stan techniczny i efektywność pracy urządzeń oraz ukazuje potencjał do poprawy w danym przedsiębiorstwie.

W tym celu warto nawiązać współpracę z ekspertami zajmującymi się efektywnością energetyczną, mającymi doświadczenie w branży, w której działa przedsiębiorstwo. Pozwala to szybko i skutecznie odkryć potencjał do efektywnego zastosowania technologii OZE i wykorzystania energii elektrycznej w przedsiębiorstwie.

OkM: Z jakich czynności składa się audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

BB: Audyt co do zasady sprowadza się do kilku czynności, przy czym ich zakres oraz stopień szczegółowości w głównej mierze uzależniony jest od charakteru danego podmiotu. W każdym razie, początkiem jest zwykle zebranie danych dotyczących zużycia energii, profili obciążenia informacji o infrastrukturze. Na podstawie tych danych przeprowadza się analizę efektywności użytkowania energii w danym obiekcie. W oparciu o tak zebrane dane i analizy przygotowywana jest ogólna charakterystyka energetyczna zakładu, dzięki czemu możliwe jest sformułowanie rekomendacji wraz z uzasadnieniem ekonomicznym ich wdrożenia.

OkM: Jakie elementy powinien zawierać raport dotyczący potencjalnych inwestycji?

BB: Naturalnie, zakres takiego raportu jest uzależniony od charakterystyki oraz stopnia złożoności danego przedsiębiorstwa. Niemniej, do głównych elementów raportu należy zaliczyć identyfikację obszarów nadmiernego zużycia energii, określenie realnych możliwości poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez sporządzenie propozycji wdrożenia nowych rozwiązań, a także przedstawienie korzyści jakie płyną z realizacji inwestycji poprzez wskazanie celowości zastosowania alternatywnych sposobów zasilania przedsiębiorstwa (między innymi poprzez zastosowanie OZE), przedstawienie analiz kosztowych i inwestycyjnych czy też określenie efektów ekologicznych proponowanych inwestycji.

OkM: Jak poznać, że doradca energetyczny rzetelnie podchodzi do przeprowadzanej analizy, a raport przygotowany jest fachowo?

BB: Analiza kwestii energetycznych często stanowi nowy obszar zainteresowania dla przedsiębiorstw, tym bardziej, jeśli nie miały dotychczas styczności z kwestiami związanymi z optymalizacją zużycia energii i realizacją własnych inwestycji w tym obszarze, szczególnie w zakresie własnych źródeł wytwarzania energii z OZE.

Dlatego też opracowany raport, pomimo często skomplikowanych obliczeń i analiz, powinien w sposób jasny i czytelny precyzować cel i wymagane działania do jego osiągnięcia. Doradca powinien umieć uzasadnić proponowane rozwiązania, a jego obliczenia i analizy powinny być wykonywane w oparciu o przyjęte normy i standardy. Warto zwracać uwagę również na zakres informacji zbieranych przez doradcę.

Przeprowadzenie audytu jest procesem złożonym i wielowątkowym, a co za tym idzie – wymaga od niego analizy nie tylko ogólnego zużycia energii, ale też profili obciążenia, dokonania przeglądu profili zużycia w różnych częściach przedsiębiorstwa, określenia i analizy charakterystyki poboru energii, badania pracy transformatorów oraz analizy umów z dostawcami energii i danych finansowo-księgowych w zakresie ponoszonych kosztów.

Istotne jest również czasowe zaangażowanie doradcy – z naszych doświadczeń wiemy, że audyt energetyczny przedsiębiorstwa to proces trwający od kilku tygodni, do nawet kilku miesięcy, dlatego też warto zwracać uwagę na to czy doradca poświęcił odpowiednią ilość czasu i zebrał dostatecznie dokładne dane do sporządzenia rzetelnej analizy.

Podsumowanie

W ostatnich latach rozwój technologii energetycznych oraz zmiany na rynku sprawiły, że coraz więcej firm zwraca uwagę na efektywne zarządzanie energią. Audyt energetyczny stanowi kluczowy krok w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Dzięki kompleksowej analizie możliwe jest zidentyfikowanie obszarów nadmiernego zużycia energii oraz propozycja skutecznych rozwiązań. Wybór rzetelnego doradcy jest kluczowy, aby raport z audytu był fachowo przygotowany i dostarczał klarownych rekomendacji. Pomoc ekspertów w dziedzinie efektywności energetycznej może przyczynić się do znaczących oszczędności finansowych oraz wpłynąć pozytywnie na środowisko.

Ozekażdymoże - Aktywuj Zieloną Zmianę

Śledź nasze social media

Zobacz również