Inwestycje w OZE w podmiocie energochłonnym

Niestabilność skłania do poszukiwania rozwiązań

Rosnące ceny energii skłaniają coraz więcej podmiotów szczególnie narażonych na wahania na rynku energii do szukania rozwiązań, które umożliwią im z jednej strony ograniczenie bieżących kosztów działalności i maksymalizację wyniku finansowego, a z drugiej zaś – zabezpieczenie się przed ryzykiem niestabilności cen energii w przyszłości. Brak pewności co do przyszłych cen energii i ogólna niestabilność w zakresie cen surowców i paliw skłania coraz więcej przedsiębiorstw do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą im ograniczyć ryzyko wynikające z niestabilnych cen energii elektrycznej.

Podmioty energochłonne są szczególnie narażone

W przypadku przedsiębiorstw energochłonnych jest to szczególnie krytyczna kwestia. Z uwagi na bardzo duże zużycie energii, co z kolei istotnie wpływa na koszty produkcji, podmioty te aktywnie poszukują rozwiązań, które umożliwią im na redukcję kosztów związanych z pobieraniem energii elektrycznym i jednoczesne zabezpieczenie się przed zmiennością cen w przyszłości. Jednym z dostępnych rozwiązań jest budowa własnej instalacji OZE, która skutecznie pozwoli ograniczyć koszty energii i uniezależnić się od zmian jej cen rynkowych.

Budowa własnej instalacji OZE nie jest problemem

Choć budowa własnej instalacji OZE może wydawać się zadaniem złożonym, to w praktyce jest to proces przez który można dość sprawnie przejść po uprzednim przygotowaniu. O to jak ograniczyć koszty energii w energochłonnym przedsiębiorstwie, na co zwracać uwagę i czego unikać zapytaliśmy Przemysława Olszaka, Managera Sprzedaży w Helios Strategia Polska.

OkM: W jaki sposób podmioty konsumujące duże ilości energii mogą obniżyć jej koszty?

PO: Obecnie na rynku jest dostępnych wiele rozwiązań, które mogą u siebie wdrożyć energochłonne podmioty.  Niemniej, można wyszczególnić kilka najbardziej popularnych, które w łatwy sposób można zaadaptować na potrzeby prowadzonej działalności.

Jednym z takich sposobów jest zakup energii na Towarowej Giełdzie Energii, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie niższych cen zużywanej energii w porównaniu do standardowych taryf oferowanych przedsiębiorstwom.

Kolejnym rozwiązaniem jest zakup energii w oparciu o umowę cPPA, dzięki czemu podmiot ma na wiele lat zagwarantowany dostęp do energii w z góry określonej cenie, a co za tym idzie – zabezpieczony jest przed ryzykiem zmian jej cen na rynku.

Popularnym rozwiązaniem jest również inwestycja we własne źródło energii odnawialnej, gdzie źródłem tym najczęściej jest energia słoneczna, dzięki czemu podmiot taki praktycznie za darmo może produkować własną i czystą energię z OZE.

Wreszcie, w zależności od profilu działalności, możliwe jest również wykorzystanie kogeneracji, w ramach której wytwarzane jest zarówno ciepło, jak i energia elektryczna, a co za tym idzie – możliwe jest uzyskanie wyższej efektywności energetycznej oraz zmniejszenie kosztów energii.

OkM: Jakie są główne kryteria w przypadku realizacji własnej instalacji OZE?

PO: Głównym kryterium dopasowania jest profil zużycia energii w przedsiębiorstwie, czyli to w jakich porach i ile energii jest zużywane, dzięki czemu można zmaksymalizować korzyści finansowe zapewniając jak największe bieżące zużycie produkowanej energii.

Jeśli zaś chodzi o wielkość instalacji, to jest ona pochodną charakterystyki zużycia – moc wytwórcza instalacji musi być bowiem dopasowana do prognozowanego zużycia energii elektrycznej.

Wzrost kosztów przesyłu energii elektrycznej  zapowiadany do 2030 r. powoduje, iż najlepszym rozwiązaniem jest produkcja energii na trenie zakładu produkcyjnego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Pod uwagę należy wziąć również to czy możliwe będzie oddawanie ewentualnej nadwyżki produkcji do sieci elektroenergetycznej. W przypadku gdy jest to niemożliwe w wyniku braku warunków przyłączeniowych z pomocą przychodzi tzw. blokada wypływu, która blokuje wypływ energii  do sieci. Rozwiązaniem przy występowaniu ewentualnych nadwyżek jest także inwestycja w magazyn energii, co przy spadających kosztach ich nabycia pozytywnie wpływa na stopę zwrotu nakładów inwestycyjnych.

OkM: Na co zwracać uwagę przy doborze wykonawcy i czego się wystrzegać?

PO: W ostatnich latach na rynku pojawiło się wiele podmiotów, które świadczą usługi realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii. Niemniej, przed wyborem wykonawcy należy wziąć pod uwagę kilka kwestii, które umożliwią przeprowadzenie procesu inwestycji w OZE w sposób profesjonalny i pozwalający na uniknięcie problemów w przyszłości.

Na pierwszym miejscu jest oczywiście to czy wykonawca ma odpowiednie doświadczenie i pozytywne rekomendacje w zakresie dotychczas zrealizowanych inwestycji. W tym celu warto sprawdzić opinie oraz informacje o dotychczasowych realizacjach, które jesteśmy w stanie łatwo znaleźć w sieci. Warto się w tym wypadku wystrzegać podmiotów, które oferują rażąco niską cenę lub nieposiadających żadnych publicznie dostępnych opinii, rekomendacji czy też przykładów udanych realizacji.

Ważnym czynnikiem jest posiadanie własnego zespołu realizującego projekty EPC oraz zapewniającego bieżącą obsługę i utrzymanie instalacji (O&M). Podmioty o stabilnej pozycji na rynku zwykle mają swoje własne zespoły które realizują inwestycje i zapewniają jej bezproblemową eksploatację i konserwację, a nie zewnętrznych podwykonawców.

Bardzo ważnym czynnikiem jest jakość elementów z których zbudowanych jest instalacja fotowoltaiczna oraz gwarancja należytego jej zbudowania.

Obecnie na rynku dostępne są dziesiątki producentów komponentów do instalacji OZE, aczkolwiek trzeba w tym wypadku być czujnym – brak odpowiedniej jakości i gwarancji producenta może okazać się problematyczny nawet po niedługim czasie korzystania z instalacji.

Podsumowanie

Wzrost cen energii oraz niepewność związana z jej niestabilnością skłania coraz więcej przedsiębiorstw do poszukiwania rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów oraz zabezpieczenie się przed ryzykiem zmieniających się cen. Szczególnie narażone na te wyzwania są podmioty energochłonne, które aktywnie poszukują metod obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz zabezpieczenia się przed jej niestabilnością.

Wdrażanie własnych instalacji odnawialnych źródeł energii staje się coraz popularniejsze, umożliwiając nie tylko redukcję kosztów, ale także niezależność od zmieniających się cen na rynku. Warto jednak zwracać uwagę na kilka kluczowych czynników przy doborze rozwiązań i wykonawców, takich jak doświadczenie, referencje, jakość komponentów oraz gwarancje producenta, aby zapewnić skuteczne i bezproblemowe funkcjonowanie instalacji OZE w dłuższej perspektywie czasowej. Dążenie do efektywnego wykorzystania energii staje się nie tylko kwestią finansową, ale także strategiczną dla wielu przedsiębiorstw, które dążą do zrównoważonego i stabilnego rozwoju.

Ozekażdymoże - Aktywuj Zieloną Zmianę

Śledź nasze social media

Zobacz również