Jak kupować zieloną energię dla firmy?

Zielona energia jako część nowej rzeczywistości

Zielona energia coraz częściej jest alternatywą, a nie tylko uzupełnieniem dla energii z paliw kopalnych. Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna oraz biomasa, stają się coraz bardziej popularne ze względu na swoje ogromne korzyści dla środowiska i gospodarki.

Zielona energia jest kluczowym elementem gospodarki przyszłości. Jej rozwój przyczynia się do ochrony środowiska poprzez praktycznie zerową emisję gazów cieplarnianych, co skutecznie zmniejsza negatywny wpływ człowieka na klimat.

Odnawialne źródła stanowią nieskończony zasób energii, który dostępny będzie dla przyszłych pokoleń, pozwalając jednocześnie firmom ograniczyć zależność od drogich i ograniczonych zasobów paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa czy gaz.

Nowe regulacje i konieczność biznesowa

Unijna dyrektywa CSRD ze stycznia 2023 r. zobowiązuje większość firm, działających na terenie wspólnoty do raportowania niefinansowego między innymi w zakresie ochrony środowiska. Często jednak zleceniodawcy wymagają od nich, z uwagi na bycie częścią łańcucha dostaw, ograniczanie śladu węglowego swojej produkcji poprzez zakup energii z odnawialnych źródeł nawet jeśli nie wymagają tego przepisy prawa. Możliwość przedstawienia partnerom i kontrahentom, że korzysta się z zielonej energii staje się coraz ważniejsza dla wizerunku wszystkich firm – głównie dlatego, że nabywcy usług i produktów są coraz bardziej świadomi ekologicznie, co przekłada się na ich decyzje zakupowe.

Zastosowanie zielonej energii w firmie

Jak w praktyce wygląda bowiem wdrożenie rozwiązań wykorzystujących zieloną energię w przedsiębiorstwie? Wbrew pozorom, proces ten nie jest skomplikowany i dostępny jest w zasadzie dla dużej części podmiotów funkcjonujących na rynku. O to czym jest zielona energia, kto z niej korzysta i jaka przyszłość ją czeka zapytaliśmy Zbigniewa Kinala, Prezesa Zarządu OZEOS.

OkM: Czym jest zielona energia i dlaczego firmy decydują się na jej kupowanie?

Zbigniew Kinal, Prezes Zarządu OZEOS: Zielona energia to energia elektryczna wytwarzana z odnawialnych źródeł, takich jak słońce, wiatr czy woda. Korzystanie z zielonej energii, to już nie tylko moda – dla wielu firm ekologiczni dostawcy to dziś warunek zyskania intratnych kontraktów. Związane jest to nie tylko z potrzebami wizerunkowymi, ale też wprost z wymogami prawa.

OkM: Jak z perspektywy eksperta ocenia Pan obecny stan rynku zielonej energii w Polsce?

ZK: Rynek zielonej energii w Polsce przeżywa rozkwit, łączna moc zainstalowana zbliża się do 30 GW, co oznacza, że pod względem mocy zainstalowanej alternatywna technologia do konwencjonalnej stanowi już ok. 30 % krajowych mocy energetycznych. Oczywiście, wraz z dojrzewaniem rynku branża odnotowuje coraz więcej wyzwań, którymi trzeba zarządzać na szczeblach rządowych.

W kolejnych latach planowane są przyłączenia kolejnych źródeł. Wielkim wyzwaniem dla zarządzania ruchem sieci będzie nadpodaż energii z OZE i wpływ na bezpieczna pracę sieci. Magazynowanie energii z OZE to element bez którego dalszy intensywny rozwój źródeł będzie wręcz niemożliwy. Zarówno osoby prywatne, jak i firmy jako odbiorcy energii już dzisiaj korzystają z różnych rozwiązań. Liczba prosumentów rośnie lawinowo, coraz więcej osób montuje własne instalacje PV. Na koniec 2023 roku mieliśmy już ponad 1,4 mln prosumentów.

OkM: Jakie rozwiązania umożliwiające zakup lub produkowanie zielonej energii są obecnie dostępne na rynku?

Obecnie na rynku funkcjonuje szereg rozwiązań, które można dopasować w zależności od potrzeb i możliwości finansowych. Podstawowym rozwiązaniem jest oczywiście budowa własnej instalacji OZE finansowanej ze środków własnych lub kredytem. Na rynku widzimy również pojawienie się produktów umożliwiających korzystanie z instalacji w ramach abonamentu w formule energy as a service, które nie wymagają początkowych nakładów inwestycyjnych. Dla większych podmiotów korzystnym rozwiązaniem może być kontraktowanie energii w formule PPA z fizyczną jej dostawą do miejsca odbioru lub poprzez rozliczenie różnicy nabycia w ramach wirtualnego kontraktu CFD. Oprócz tego mamy możliwość zakupu zielonej energii w tradycyjnym modelu stałej ceny od spółki obrotu lub też po cenie SPOT lub rynku bilansującego.

W każdym razie – wachlarz rozwiązań dostępnych w tym momencie na rynku jest dość szeroki i można spodziewać się rozwoju oferty produktowej tego segmentu energetyki wraz ze wzrostem popularności rozwiązań alternatywnych do dotychczas wykorzystywanych.

OkM: Na co należy zwracać uwagę przy zakupie zielonej energii?

Firmy które planują zakupić zieloną energię powinny przygotować analizę/strategię zakupu, tak aby dobrać dla siebie najlepszy wariant zakupu zielonego prądu. Rozwiązań na rynku jest klika i nie są one uniwersalne. Dobór optymalnego rozwiązania, to oszczędność kosztowa, natomiast zakup rozwiązania czy produktu który nie będzie pasował odbiorcy może spowodować, że finalnie nie osiągniemy założeń kosztowych.

Ważnym aspektem, jest praca z wiarygodnymi partnerami, firmami które wiele lat są w branży i znają się na zagadnieniach które oferują. Nie zawsze cena powinna być elementem który decyduje o wyborze oferty, często najtańsze rozwiązania na początku są najdroższe na końcu. Pracujmy z wiarygodnymi parterami.

OkM: Jaka przyszłość czeka rynek zielonej energii?

Rynek OZE czeka dalszy intensywny rozwój. Deweloperzy będą rozwijali kolejne projekty na które otrzymali już warunki przyłączenia. Zmian przepisów dotyczących farm wiatrowych odblokuje część lokalizacji, a planowana kolejna liberalizacja przepisów jeszcze bardziej zwiększy ten potencjał. Za kilka lat powstaną morskie farmy wiatrowe, które uzupełnią mocno portfel zielonej energii.

Rozwój OZE jednak musi iść w parze z rozwojem możliwości magazynowania energii. Sieci energetyczne nie są magazynem, wtłaczanie przez elektrownie kolejnych wolumenów energii do sieci powoduje problemy z zarządzaniem tą siecią. Coraz częściej będziemy zauważali sytuację wyłączenia elektrowni w dni słoneczne czy wietrzne, w momentach gdy podaż jest większa niż popyt. Magazyny muszą bilansować takie sytuacje.

Wyzwaniem dla operatorów sieci jest modernizacja sieci i dostosowanie jej stanu do zmieniającego się otoczenia technicznego. Sieci energetyczne już dzisiaj wymagają pilnej modernizacji, a nakłady na modernizację liczone są w setkach miliardów. Nawet jeżeli znajda się środki, to ogromna skala prac spowoduje że czas realizacji rozciągnie się na wiele lat, a czasu mamy niewiele aby spełnić wymagania stawiane przez przepisy unijne.

Podsumowanie

Zielona energia staje się coraz bardziej powszechna i istotna w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi oraz poprawy jakości środowiska. Jej rozwój nie tylko przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale także zmniejsza zależność od tradycyjnych, ograniczonych zasobów paliw kopalnych.

Nowe regulacje, takie jak unijna dyrektywa CSRD, skłaniają firmy do zwiększania udziału zielonej energii w swojej działalności, co ma również pozytywny wpływ na ich wizerunek. Dostępność różnorodnych rozwiązań umożliwiających zakup lub produkcję zielonej energii sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw może korzystać z tej alternatywy.

Perspektywy rozwoju rynku zielonej energii w Polsce są obiecujące, choć wymagających wyzwań, takich jak modernizacja sieci energetycznej i rozwój możliwości magazynowania energii. Pomimo tych trudności, intensywny rozwój OZE przynosi nadzieję na bardziej zrównoważony i ekologiczny przyszły krajobraz energetyczny.

Ozekażdymoże - Aktywuj Zieloną Zmianę

Śledź nasze social media

Zobacz również