Czym jest efektywność energetyczna budynku i dlaczego jest ważna?

Transformacja energetyczna to coś więcej niż energia odnawialna

Transformacja energetyczna kojarzy się nam zwykle z takimi pojęciami, jak: energia odnawialna, obniżenie emisji gazów cieplarnianych czy też wykorzystywaniem energii elektrycznej i wodoru w transporcie. Często zapominamy przy tym o kwestii efektywności energetycznej, rozumianej jako zdolność do minimalizacji zużycia lub nieefektywnych strat energii przy jej wykorzystywaniu. Jednocześnie samo pojęcie efektywności energetycznej kojarzone jest zwykle z energochłonnymi przedsiębiorstwami, dla których poziom zużycia energii elektrycznej oraz optymalizacja jej wykorzystania są jednymi z kluczowych czynników wpływających na strukturę kosztów działalności oraz całościowy wynik finansowy.

Efektywność energetyczna dotyczy każdego z nas

Niemniej, kwestia ta w praktyce dotyczy każdego z nas, nawet jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej. . Bez względu na to, czy mieszkamy w domu jednorodzinnym, czy w budynku wielorodzinnym, każdy z nas na co dzień konsumuje energię elektryczną. W debacie często jednak zapomina się o tym, że ważne jest nie tylko to, z jakich źródeł pozyskujemy energię elektryczną, ale też w jaki sposób możemy ograniczyć jej zużycie dzięki przemyślanemu projektowaniu oraz zastosowaniu odpowiednich technologii w naszych domach i miejscach pracy.

Świadomy wybór nieruchomości to podstawa przyszłych oszczędności

W przypadku nieruchomości mieszkalnych warto jest przed zakupem zapoznać się ze specyfikacją energetyczną budynku, który zamierzamy nabyć. Źle przemyślane projekty lub wykorzystanie nieodpowiednich materiałów może się bowiem okazać przykre w konsekwencjach, zaś podjęcie świadomej decyzji dzisiaj pozwoli na uniknięcie rozczarowań w przyszłości – zarówno dla nas samach, jak i naszego portfela. Zapytaliśmy Marcina Żurka, Dyrektora ds. Inwestycji w Nickel Development o to, czym jest efektywność energetyczna budynku i na co – w jej kontekście – zwracać uwagę przy wyborze mieszkania.

Okm: Dlaczego efektywność energetyczna budynku jest ważna?

Marcin Żurek, Dyrektor ds.  Inwestycji w Nickel Development: Odpowiedź jest wielowarstwowa. Po pierwsze, poprawa efektywności energetycznej przekłada się na znaczne oszczędności kosztów. Ograniczając zużycie energii możemy obniżyć rachunki za prąd i ogrzewanie. Po drugie, z perspektywy ekologicznej, budynki są znaczącym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Poprawa efektywności pomaga zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Wreszcie, z dzisiejszej perspektywy, zrównoważony rozwój to kwestia kluczowa dla przyszłych pokoleń, a efektywne korzystanie z energii jest integralną częścią tego procesu.

OkM: Jakie są główne czynniki wpływające na efektywność energetyczną budynku? W jaki sposób można uzyskać optymalną klasę efektywności energetycznej budynku, jakie są dostępne rozwiązania?

MŻ: Osiągnięcie optymalnej klasy efektywności energetycznej budynku jest możliwe poprzez zastosowanie szeregu skutecznych rozwiązań. Zasadniczą kwestią jest inwestowanie w izolację termiczną o wysokich parametrach związanych z niską przewodnością, aby ograniczyć straty ciepła i chłodzenie. Inną sprawą są nowoczesne systemy ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, szczególnie te oparte na energooszczędnych technologiach, które wpływają pozytywnie na efektywność energetyczną. W końcu, dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią, możemy optymalizować jej zużycie.

Obecnie kluczowym elementem, szczególnie w kontekście korzyści dla efektywności energetycznej, jest zastosowanie fotowoltaiki. Instalacja paneli słonecznych nie tylko przyczynia się do oszczędności, ale także zmniejsza zależność od konwencjonalnych źródeł energii, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia optymalnej efektywności energetycznej.

OkM: Na co warto zwracać uwagę w kontekście energii odnawialnej, energochłonności i emisyjności przy wyborze nieruchomości?

MŻ: Przy wyborze nieruchomości istnieje kilka istotnych czynników związanych z energią odnawialną, energochłonnością i emisyjnością, które warto uwzględnić. Z pewnością warto sprawdzić, czy nieruchomość korzysta z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne. Inwestowanie w takie rozwiązania nie tylko przyczynia się do redukcji rachunków za energię, ale także wpisuje się w zrównoważony rozwój, ograniczając negatywny wpływ na klimat i środowisko.

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest energochłonność nieruchomości. Nowoczesne technologie z zakresu izolacji termicznej, energooszczędnych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie energii. Wspomniane już dobrej jakości izolacje termiczne chronią przed utratą ciepła zimą i nadmiernym przegrzewaniem latem, co wpływa pozytywnie na efektywność energetyczną budynku.

W kontekście emisyjności warto sprawdzić, czy nieruchomość stosuje technologie ograniczające emisję gazów cieplarnianych, czyli czy jest „zielona” i przyjazna dla środowiska. Wybór nieruchomości o niskiej emisyjności jest ważny zarówno dla działań proekologicznych, jak i dla zminimalizowania potencjalnych kosztów związanych z ewentualnymi regulacjami dotyczącymi emisji CO2. Unikajmy nieruchomości z przestarzałymi instalacjami, które mogą generować dodatkowe koszty i negatywnie wpływać na środowisko.

Jakie czynniki związane z infrastrukturą energetyczną są kluczowe przy wyborze nieruchomości?

MŻ: Przy wyborze nieruchomości istnieje kilka kluczowych czynników związanych z infrastrukturą energetyczną, które warto uwzględnić. Czynnością, od której należy zacząć, jest sprawdzenie dostępności stabilnego źródła energii. Niezawodność dostaw energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla komfortowego funkcjonowania budynku. Ponadto, warto zwracać uwagę na możliwość łatwego dostosowania się do nowoczesnych technologii i systemów zarządzania energią.

Zawsze warto zastanowić się nad perspektywami rozwoju infrastruktury energetycznej w danym regionie. Czy istnieją plany modernizacji sieci? Czy w związku z tym będzie możliwe wdrażanie kolejnych innowacji? Czy istnieją inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii? Takie kwestie powinny być kluczowe przy wyborze nieruchomości i z pewnością będą stanowiły o jej wysokiej wartości rynkowej.

Podsumowując, wybierając nieruchomość warto zwrócić uwagę na jej zrównoważony charakter, dostępność do efektywnych źródeł energii, a także perspektywy rozwoju infrastruktury energetycznej, co przyczyni się do stworzenia bardziej ekologicznego i ekonomicznego środowiska.

Podsumowanie

Kwestia efektywności energetycznej budynków staje się coraz bardziej istotna w kontekście transformacji energetycznej oraz dążenia do zrównoważonego rozwoju. Choć często skupiamy się na kwestiach związanych z energią odnawialną czy emisją gazów cieplarnianych, nie można bagatelizować roli efektywnego wykorzystania energii w naszych domach i miejscach pracy. Efektywność energetyczna dotyczy każdego z nas i może przynosić istotne oszczędności finansowe, a także korzyści dla środowiska naturalnego.

Wartościowe jest świadome podejście do wyboru nieruchomości, z uwzględnieniem aspektów związanych zarówno z technologiami energooszczędnymi, jak i infrastrukturą energetyczną danego regionu. Inwestowanie w efektywność energetyczną budynków to nie tylko krok w stronę oszczędności i komfortu, ale także ważny wkład w dbanie o środowisko oraz przyszłe pokolenia.

Ozekażdymoże - Aktywuj Zieloną Zmianę

Śledź nasze social media

Zobacz również